sobota, 4 lutego, 2023
Strona głównaPoradyTermin odwołania darowizny. Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Termin odwołania darowizny. Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Czy jest jakiś ostateczny termin odwołania darowizny?

Przekazanie darowizny jest postrzegane jako szlachetny czyn. Darczyńca nie musi płacić ani działać na korzyść obdarowanego. Fakt, że darowiznę można odwołać, nie jest oczywiście powszechnie znany. Kiedy dokładnie może to nastąpić?

Darowiznę można odwołać na kilka sposobów.

Zazwyczaj członkowie rodziny przekazują sobie nawzajem swój majątek, zwłaszcza jeśli są spokrewnieni. Darowizny mogą być również dokonywane na rzecz osób, które nie są ze sobą spokrewnione ani przez krew, ani przez małżeństwo, i nie ma z tym żadnych problemów natury prawnej czy etycznej, poza pewnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043). Ponieważ obdarowany właśnie powiększył swoje bogactwo, otrzymując je „za darmo, większość darowizn odbywa się w wielkiej i uroczystej oprawie. Niestety, zbyt często zdarza się, że zdrowa więź między darczyńcą a obdarowanym zostaje zerwana. Czy taka sytuacja umożliwia odwołanie darowizny? Jeśli darowizna jest zwracana, jakie są tego powody?

Podstawa prawna odwołania darowizny

Darowiznę można odwołać z kilku powodów, z których pierwszy określony jest w art. 896 Kodeksu cywilnego. Należy jednak podkreślić, że przepis ten dotyczy tylko darowizny, która nie została jeszcze wykonana. Niezrealizowanej w tym sensie, że pomimo wymogu jej dokonania, jeszcze do niej nie doszło. Jeżeli darowizna nie może zostać wykonana bez narażenia na szwank możliwości spełnienia przez obdarowanego jego uzasadnionych potrzeb lub jego zobowiązań alimentacyjnych, można sobie wyobrazić dokonanie takiej darowizny. Darczyńca będzie mógł wycofać się z umowy, jeśli jego sytuacja finansowa znacznie się pogorszy po zobowiązaniu się do dokonania darowizny.

Termin odwołania darowizny

Jeśli obdarowany okazał darczyńcy rażącą niewdzięczność, ma on prawo odwołać darowiznę, nawet jeśli została ona już dokonana, zgodnie z art. 898 1 Kodeksu cywilnego. Odwołanie takiej darowizny następuje z chwilą, gdy obdarowany otrzyma darowaną rzecz w całości.

Odwołanie darowizny

Darowizna może zostać odwołana w stosunku do każdej rzeczy, która została przekazana zgodnie z umową darowizny, i nie ma co do tego żadnych wątpliwości Biżuteria, samochody i dzieła sztuki są przykładami ruchomości. Do ruchomości zalicza się również pieniądze, dlatego możliwe jest odwołanie darowizny pieniężnej.

Często przedmiotem darowizny na cele charytatywne jest nieruchomość. Odwołanie darowizny nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej nie jest więc w żaden sposób utrudnione. Darowiznę można odwołać nawet wtedy, gdy nieruchomość obdarowanego jest wpisana do ksiąg wieczystych.

Forma i termin odwołania darowizny

Darowiznę można odwołać w każdy z opisanych powyżej sposobów. Chociaż do przekazania darowizny nieruchomości wymagany jest akt notarialny, do odwołania darowizny w ten sposób nie jest potrzebny żaden szczególny dokument. W tym przypadku wystarczy słowo pisane. Nie jest konieczne wypełnianie żadnych dodatkowych formalności, aby odwołać darowiznę ruchomości. Darczyńca musi jednak otrzymać pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny. W sporządzeniu takiego pisma powinniśmy zasięgnąć porady kancelarii prawnej. Pomoże w tym np. Adwokat Wałbrzych.

 

 

Należy również pamiętać o terminie odwołania darowizny, która została już dokonana. Aby odwołać darowiznę, należy odczekać rok od momentu, gdy darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.


Czym zapełnić żołądek żeby nie czuć głodu? Jak powstrzymać apetyt?

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.

Polecane

Sprawdź też:

Social

0FaniLubię